Scheidsrechtersbegeleiding

Op donderdag 23 maart ontvingen wij Sander Franken en Max Wolfkamp, beiden werkzaam op de locatie Noord-Oost van de KNVB. Zij zijn in het najaar van 2022 begonnen aan hun baan op het bureau in Zwolle en belast met de contacten en begeleiding met/van de scheidsrechters in de districten Noord en Oost. Vandaar hun aanwezigheid op onze clubavond …… het past in een rondje langs de diverse scheidsrechtersverenigingen.

In hun takenpakket zit niet het aanstellen van de scheidsrechters in de diverse competities. Daar zijn vier andere collega’s voor verantwoordelijk. Maar zij -Sander en Max- zijn gericht op de scheidsrechter en zijn/haar welbevinden. Waarbij vragen als “”waarom schrijven scheidsrechters af?”, “wat kan de KNVB doen om afzeggedrag te tackelen?”, hoe kan rapportage zo goed mogelijk ingezet worden . op begeleiding of op beoordeling?” voor de hand liggen.

Op een aantal van deze vragen werd door Sander en Max ingegaan, waarbij zij via het programma ‘Mentimeter’ de aanwezigen actief betrokken. Duidelijk werd dat als een scheidsrechter voor 60% van de wedstrijden afzegt, het gesprek over zijn/haar redenen om af te zeggen wordt aangegaan … op zoek naar oorzaak en mogelijke oplossingen. Mocht er geen verbetering op komst zijn en ook intensieve begeleiding geen soelaas biedt, dan wordt deze scheidsrechter geblokkeerd en vooralsnog niet aangesteld.
Er zijn scheidsrechters die vaak op de reservelijst staan. Ook al is er meestal wel een wedstrijd (zij het soms op een laat moment) … gezien het afzeg-gedrag van anderen moeten soms welwillende scheidsrechters begrijpen dat het niet te voorkomen is (zeker in de hogere groepen) dat met enige regelmaat een scheidsrechter pas laat wordt aangesteld.

Welke ambities hebben scheidsrechters? Zijn zij tevreden met hun aanstellingen? Willen zij promoveren of …? Wat voor begeleiding ………… rapportage, coaching, gesprekken met collega’s of …? Het gesprek over deze vragen maakte duidelijk, dat voor iedere scheidsrechter de ambitie is, een zo goed mogelijke prestatie neer te zetten en vooral plezier te hebben/krijgen bij het uitoefenen van je hobby.

Rapportage geeft een beeld van de prestatie van de dag, maar krijgt meer waarde als er vaker en gestructureerd naar het functioneren gekeken wordt. Want een scheidsrechter kan dan gericht werken aan verbeterpunten en krijgt dan ook zelf inzicht waarom hij/zij nog niet toe is aan promotie. Maar helaas de KNVB is op dit gebied een krimpende vrijwilligersorganisatie. En zo kan het voorkomen dat scheidsrechters te weinig gerapporteerd of begeleid worden …en soms gefrustreerd afhaken.

Waar veel scheidsrechters na het invullen van het digitale wedstrijdformulier ook de vragenlijst over hun functioneren (spelplezier, contact met spelers e.d.) voor hun rekening nemen … doen de voetbalteams dit maar mondjesmaat. Een gemiste kans voor gebruikers om feedback te geven op hun spel(bege)leider. Het kan hun eigen plezier en dat van de scheidsrechter verhogen … en kan de scheidsrechter helpen zijn/haar sterke en zwakke punten onder ogen te zien en -waar nodig en mogelijk- in te zetten of te verbeteren.

Op dit moment zijn in Noord-Oost 1200 scheidsrechters inzetbaar, werken op het bureau 10 medewerkers en zijn er rond de 150 vrijwillige rapporteurs/coaches/docenten. Na jaren van krimp stabiliseert het aantal zich. Om de negatieve spiraal te doorbreken en stijging van het aantal scheidsrechters en vrijwilligers te bevorderen, moet er veel water door de IJssel stromen. Daartoe is een strategisch managementsplan opgesteld en probeert de arbeidsorganisatie het tij te keren.

Rond de klok van 22.15 uur bedankte voorzitter Peter Stolk beide sprekers en overhandigde hen het jubileumboek van de DSV.
Han Marsman