Op donderdag 20 oktober 2022 verwelkomde de DSV als spreker van de maand Hans Bredewoud, oud-voorzitter van Heracles Almelo. Na jarenlang als penningmeester in het bestuur van deze betaald voetbalorganisatie (bvo) te hebben gefungeerd nam hij vijf jaar geleden de voorzittershamer over van Jan Smit. In mei 2022 trad hij als voorzitter terug.

Geboren in Hattem was zijn eerste kennismaking met betaald voetbal de gang naar de Ceintuurbaan in Zwolle om wedstrijden van PEC te bezoeken. Voor een puber een hele ervaring. Zelf voetbalde hij -als keeper- bij csv Hatto Heim. Na een studie economie en fiscaal recht begon hij zijn werkzaam leven bij de belastingdienst. Op zijn 21e lokte Twente en sindsdien noemt hij zich een import-Tukker, ook al ging hij net op de rand van Twente -in Wierden- wonen. Hij meldde zich aan bij de Wierdense Zwaluwen (SVZW) en ging ook daar als doelverdediger zijn sport beoefenen. Hij werd in de jaren daarna actief als verenigingsscheidsrechter en -gezien zijn achtergrond- ook als penningmeester.

Het werk bij de belastingdienst werd vervangen door een eigen adviespraktijk rond financiële zaken en accountancy. Waarbij hij zich specialiseerde in overnames en bedrijfsfinancieringen. Zo heeft ook Heracles hem gevonden. De Almelose vereniging is één van de weinige bvo’s, die een verenigingsstructuur kent met een bestuur. In 2003 werd een eerste poging gewaagd Hans te strikken. Hij hield echter toen nog de boot af, had er nog geen goed gevoel bij. De tweede poging in 2006 slaagde en trad hij als penningmeester toe.

In het bestuur -onder de bezielende leiding van Jan Smit- werd nagedacht over ‘hoe van Heracles een bloeiende bvo te maken?’ Wie wil overleven in deze branche moet groeien, dus kwam er een nieuw stadion met goede horecavoorzieningen en een supportersaccommodatie. Maar om groot te blijven (nog groter te groeien) moet er aan de voorkant meer geld binnenkomen om aan de achterkant uit te kunnen geven. Het eerste vliegwiel om de club te versterken werd gevonden in ‘meer geld uit de markt halen’, m.a.w. sponsoren zoeken en vinden om te investeren in spelers en begeleiding. Zo ontstond het spelersfonds, d.w.z. er kwam geld om alle bestaande spelers te kapitaliseren en om nieuwe spelers daarin onder te brengen (dan drukt de transfersom/waarde niet op de begroting). Een tweede vliegwiel bleek de vergroting van de stadioncapaciteit. Uitgangspunt was de stelling dat meer bezoekers leiden tot een hogere begroting. Bij een capaciteit van 12.000 leidt dat tot een begroting van ruim 12 miljoen. Waarbij de wijze waarop het eerste vliegwiel werd ingezet (meer geld van buiten) betekende dat voor de faciliteiten in/rond het stadion meer eigen geld ingezet kon worden. Wat ook weer meer opbrengsten opleverde. Zo versterkte het één het ander.

Wat houdt bestuurslid-zijn bij deze bvo in? Ben je enkel toezichthouder? Ben je plannenbedenker? Ben je vrijwilliger? Misschien wel alles tegelijk. Rond voetbal zijn de krachten sterk; iedereen heeft er verstand van, iedereen wil overal over mee praten. Er is veel emotie … bij supporters, bij de pers, bij ……. vul maar in. Ook als bestuurslid (onbezoldigd … dus vrijwilliger pur sang) zit je in deze rollercoaster.

Voor Hans staat daarom samenwerking voorop … in het bestuur, met de uitvoerende directie, technische staf en spelers. En ook met supporters. Samen sta je sterk, dus ben je samen verantwoordelijk voor het proces en het resultaat. Soms zit het mee, soms zit het tegen. Maar als je open en eerlijk met elkaar communiceert kom je heel ver.

Het bestuur kende in de loop van de jaren nogal wat verloop en niet iedereen bezat voldoende kennis van zaken en (kwalijker) er waren ook bestuursleden die ‘graag gezien wilden worden’. Toen Jan Smit 6 jaar geleden als voorzitter stopte werd Hans benaderd om deze taak op zich te nemen, zodat kennis behouden zou worden en ervaring goed gebruikt. Hans koos ervoor om -in tegenstelling tot zijn voorganger- een voorzitter op de achtergrond te zijn. Dat lukte, mede omdat Rob Toussaint een uitstekend algemeen directeur is.

In het seizoen dat achter ons ligt ging het mis en besloot Hans uiteindelijk zijn functie neer te leggen. Het begon met het auto-ongeluk veroorzaakt door één van de dragende spelers van Heracles, waarbij een klein kind om het leven kwam. De betrokken speler werd even uit de wind gehouden, legde uit wat er volgens hem aan de hand was en kreeg groen licht om weer deel uit te maken van de selectie. Pas later kwam er nieuwe informatie aan het licht, dat de zaak veranderde. De supporters accepteerden dit niet en lieten met een fluitconcert merken dat zijn positie bij Heracles voorbij was, Het bestuur begreep de hint, nam de verantwoordelijkheid en zette deze speler op non-actief.

Maar het gevolg was dat ook de kwaliteit van het team eronder leed. Er werden weinig punten meer gepakt en de positie van een stabiele eredivisieclub stond onder druk. Uiteindelijk vond Heracles zich na de laatste competitiewedstrijd terug op de 16 plaats en moest via de nacompetitie de eredivisiestatus veilig gesteld worden. Helaas mislukte dit. En toen waren de rapen gaar. Iedereen had zijn mening klaar, iedereen wist de oorzaak … samen verantwoordelijk in lief en leed was zo ver te zoeken. Toen in de pers ook nog volstrekte onwaarheden over het bestuur werden gemeld, was voor Hans de maat vol …. hij legde zijn functie neer.

Zo kwam na 15 jaar een eind aan deze periode in zijn leven. Hij kijkt niet met wrok om, hij gaat ook niet ‘zwarte pieten’. Heracles was een geweldige omgeving om in/aan te werken, maar als negatieve krachten overheersen en ‘samen’ vergeten wordt dan is er maar één conclusie: “Ik laat mij niet bedonderen! Ik vertrek!”

Rond de klok van 22.30 bedankte voorzitter Peter Stolk deze inspirerend spreker. Met een bloemetje voor het thuisfront en het nodige voor de inwendige mens mocht Hans Bredewoud aan de terugreis naar Wierden beginnen.

Han Marsman