De KNVB heeft besloten dat er dit seizoen geen promotie en degradaties zullen plaatsvinden bij de assistent- en scheidsrechters. Wat dit betekent voor onze officials kunt u hieronder teruglezen.

Geen promotie-degradatie regeling voor officials
In lijn met het besluit bij de competities, is er dus nu ook besloten om voor alle officials in het amateurvoetbal de gecommuniceerde promotie/degradatie regeling (P/D-regeling) niet uit te voeren. Dit betekent dat alle officials komend seizoen in principe op hetzelfde niveau actief zullen zijn als waar ze dit seizoen geëindigd zijn.

Verdere invulling
Net als bij de voetbalverenigingen, zijn er ook bij (assistent-)scheidsrechters de nodige mutaties. Zo zijn er diverse officials die stoppen of ervoor kiezen om op een andere dag actief te zijn, of opgenomen worden in het Talententraject Betaald Voetbal.
Met de komst van de O23 en O21 competitie veranderen de jeugdcompetities behoorlijk. Deze veranderingen zorgen ervoor dat er groepen aangevuld of uitgebreid moeten worden om alle wedstrijden zo optimaal mogelijk te kunnen bezetten. Om dat te realiseren zal er geen sprake zijn van de uitvoering van de reguliere P/D-regeling, maar zullen officials waar nodig geplaatst worden.

Proces plaatsing senioren
Voor de scheidsrechters op de landelijke lijst is het niet noodzakelijk om groepen aan te vullen en kunnen zij dus in hun huidige groep actief blijven. In de scheidsrechters groepen SD en lager ontstaat er hier en daar wel ruimte waardoor er vanuit de SE groep en lager wel geplaatst kan worden.

Bij de jeugd is de competitiestructuur flink gewijzigd door de komst van andere competities in de leeftijdscategorieën. Op dit moment wordt de voetbalpiramide opnieuw ingericht. Zodra dit gebeurd is gaat een werkgroep aan de slag en zullen de gevolgen hiervan bekend gemaakt worden.

Hoe verder voor de assistent-scheidsrechters
In tegenstelling tot de landelijke scheidsrechters is het bij de assistent-scheidsrechters wel noodzakelijk om groepen aan te vullen. De verschuivingen zijn dermate groot dat dit betekent dat er vanuit de groep AB, AC en AD omhoog geplaatst zal gaan worden.

De criteria

Het aanvullen van elke groep vindt plaats op basis van de volgende data en criteria:

– Uitgebrachte rapportages en begeleidingen 2019/’20.
– Behaalde punten op bijeenkomsten.
– Beschikbaarheid in relatie tot aanbod wedstrijden.
– Prestaties uit eerdere seizoenen.

De KNVB begrijpt dat dit niet voor iedereen de gewenste uitkomst zal zijn, echter is het gezien de unieke situatie waarin we ons bevinden volgens hen de oplossing die het meest recht doet aan de belangen van de meeste officials en ‘het voetbal’ in zijn algemeenheid.

De komende maand worden de competities definitief ingedeeld. Deze spelen een rol bij de samenstelling van de wedstrijdpakketten en officialgroepen. Het is de bedoeling om uiterlijk 5 juni alle officials te informeren over de groepsindeling voor het seizoen 2020/’21.