De eerste training zit er weer op.  Er was veel belangstelling, maar iedereen hield zich goed aan de protocollen waardoor we gezamenlijk een heerlijke training op het gras aan de Keurkamp hebben kunnen afronden.

Ook de 18 aanwezigen waren blij met de opzet zoals deze door Rens Bluemink in elkaar was gezet.  Maar liefst zes verschillende trainingsonderdelen waardoor er in kleine groepjes op afstand prima te trainen was.

Vergeet niet dat er een verplichting is om je in te schrijven voor elke training. Dit kan via een Google docs formulier   Niet trainen betekent helaas ook niet aanwezig zijn op het complex.

We bekijken per week of en wanneer we kunnen trainen:

Voor 21 mei, Let op aanvang 10.00 klik hier .

Voor 26 mei, aanvang 19.30 klik hier  

Voor 28 mei, aanvang 19.30 klik hier 

Ons clubhuis aan de Keurkamp blijft vooralsnog gesloten als gevolg van de nog steeds geldende maatregelen tot 1 september.

Het is van groot belang dat alle deelnemers voorafgaand aan de training goed op de hoogte zijn van het protocol. Deze wordt aan iedere nieuwsflits toegevoegd en de aanwezige coördinatoren zullen hier op toezien. Volg voor, tijdens en na de training dan ook te allen tijde de aanwijzingen van de trainer of coördinatoren op. Alleen dan kunnen we de komende weken de trainingen blijven geven.