Verslag: Ron Sotthewes en Martijn de Leest

Foto’s: Rudie Boone

Zoals gebruikelijk op deze traditionele openingsavond geven de diverse commissies een inzage in het programma en de veranderingen voor het nieuwe seizoen. De voorzitter opende, nadat hij Gerard het woord gunde voor zijn tombola, met een aantal algemene zaken: Onze vereniging biedt u al jaren een vaste plek om op donderdagavond te ontspannen. Dat zal de komende jaren niet anders zijn, al weten we nog niet of dit op de huidige locatie het geval blijft. De ontwikkelingen rond de nieuwbouw van de school gaan traag en de Gemeente Deventer kent ons standpunt. Het behoud van de locatie is essentieel voor de toekomst van ons aller DSV. Dat moge duidelijk zijn. Daarnaast zal de focus liggen op de diverse werkgroepen en de voorbereiding op ons 100-jarig bestaan. Hiervoor zoeken wij nog commissieleden. en van de zaken die nog op de grote prioriteitenlijst stond voor het komende seizoen was de aankleding van vertegenwoordigers van de DSV tijdens diverse bijeenkomsten of activiteiten die komen gaan. Wij hebben Rob van Zuuk niet alleen benoemd tot Hoofdsponsor van de DSV, zonder daar anderen mee tekort te doen, maar mochten van hem naast de uitgebreide kledinglijn die wij al hebben ontvangen nog eens 25 polo’s uitzoeken. Daarna showt Stan de nieuwe kleding. Vervolgens zoomt Ron in op de nieuwe website. De oude is gehackt en daarom is ook besloten tot het bouwen van een volledig nieuwe site. Dit is door een extern bedrijf gedaan, maar er was ook nog veel werk van vrijwilligers nodig. Ron bedankt met name Rudie, Rens en Martijn voor hun werk in deze. Later wordt een korte presentatie van de nieuwe website gegeven. De voorpagina met actuele foto’s valt daarbij op. Verder is er een mooi overzicht te zien van bijv. verjaardagen en komende activiteiten. Ook een pagina voor de spelregels en zelfs een echte quiz ontbreken niet. De website is verre van volledig, er kan nog veel meer bij. Er werd dan ook een beroep gedaan op de leden om informatie in te brengen. Ook opmerkingen over de site zijn welkom. Mail ze dan naar

Daarna kregen de diverse commissies het woorden om hun plannen te presenteren en de diverse winnaars bekend te maken. De aankomende activiteiten staan al op de nieuwe website. Hierbij een overzicht van de winnaars:

Spelregels: Rens Bluemink

Kortom, het was weer een leuke avond en het belooft veel voor het aankomende seizoen.

Sjoelen: Wim Bronsvoort.
Trainingsbezoek: Michiel Grijpma
Klaverjassen: Han Marsman