Als commissie kampen wij met een dilemma over het te organiseren Sinterklaasfeest voor de kinderen dit jaar.

De discussies over wel of geen Zwarte Pieten, maar nog veel meer de eventuele straks nog door de overheid opgelegde RIVM regelgeving met betrekking tot een mogelijke onverhoopte corona uitbraak in de komende maanden, welke van invloed op het wel of niet doorgaan van dit jaarlijkse kinderfeest bij de DSVenO kan hebben.

Vooruitlopend op het wel of niet organiseren van het Sinterklaasfeest alvast de volgende aandachtspunten:

  • Het aantal toegestane kinderen en ouders in het clubhuis tijdens de Sinterklaasviering wordt vastgesteld op max. 50 aanwezigen.
  • Zowel de kinderen als ( groot ) ouders en overige belangstellenden dienen zich uiterlijk voor vrijdag 10 oktober 2020 te hebben ingeschreven als zij aanwezig wensen te zijn op zaterdag 28 november 2020 bij de Sinterklaasviering.
  • Indien het blijkt dat het aantal inschrijvingen het maximum aantal van 50 heeft overschreden? Dan zal er eerst rekening gehouden worden met de inschrijving van de kinderen, vergezeld van 1 ( groot ) ouder. De daarop volgende plaatsen zullen worden toegewezen op basis van redelijkheid en prioriteit door de commissie.

Mocht onverhoopt door de opgelegde RIVM regelgeving er in het geheel geen mogelijkheid zijn om de Sinterklaasviering te gaan organiseren? Dan zal gekeken worden of het mogelijk is om de kinderen dit jaar toch nog hun Sinterklaascadeau te bezorgen.

Inschrijven

Download het formulier, print het uit en lever deze in.

Inleveren voor 10 oktober bij G. Duchatteau.