Tot onze grote spijt en met verdriet in ons hart moeten we u helaas mededelen dat ons gewaardeerde lid en vriend van de vereniging, Hans Noortman, afgelopen vrijdag 23 oktober op 64 jarige leeftijd is overleden.

Hans was vanaf 01 januari 1987 lid van onze DSV ! Na zijn vele jaren als scheidsrechter was hij o.a. ook docent, rapporteur, praktijkbegeleider en VSK projectmedewerker voor de KNVB.

Voor de DSV zette jij jezelf in als bestuurder en was je actief in de diverse commissies. Hij was een ware ambassadeur voor onze vereniging. De vele jonge scheidsrechters zijn door hem gevormd en menig als nieuw lid geïntroduceerd.

Na een kort ziekbed heeft de familie veel te vroeg afscheid van Hans moeten nemen, we zullen je allemaal missen !
Onze gedachten gaan uit naar Bea Noortman hun zoons Richard en Eric Noortman, kleinkind en familie. We wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Dat de vele fijne herinneringen aan Hans het verlies mogen verzachten.

“Samen Sterk”

Het bestuur.