Op 15 februari 2024, was de 102-de Jaarlijkse Algemene ledenvergadering van de DSVenO. 

Het was een redelijke bezochte vergadering, met ongeveer 40 personen. Eerst werd er aandacht besteed aan de overleden leden, middels een minuut stilte. Er was geen stilte, maar er werd geproost, ter ere van Ab Brilleman, volgens zijn laatste wens. Ab is helaas onlangs op dinsdag 13 februari overleden.

In de vergadering werden de plannen voor het komende verenigingsjaar bekend gemaakt, door bestuur en commissies. Er werd wat langer stilgestaan bij de op handen zijnde verhuizing, 

Zoals gebruikelijk  werden er enkele jubilarissen gehuldigd.  Helaas kon alleen Bram aanwezig zijn ( foto hieronder)  De andere jubilarissen:

Rob Philippo: 40 jaar DSV en COVS

Hans van Duren: 25 jaar DSV

Tot slot werd de vrijwilliger van het jaar benoemd! Marcel van Schalkwijk was enorm verrast, maar tegelijk dankbaar!  

Een uitgebreider verslag volgt in de INFO en uiterlijk bij de notulen van volgend jaar

Tekst en foto’s: Martijn, secretaris 

 

 

Bram Dijkhuizen :25 jaar lid van de DSV en 50 jaar COVS                                          

 De vrijwilliger van het jaar 2023 krijgt de beker uitgereikt door zijn voorganger Gerrit van de Pol