Afgelopen dagen bereikte ons het droevige bericht dat ons Erelid, Jan Bolink, op woensdag
21 juni op 84-jarige leeftijd is overleden. Jan was een trouw lid, die gedurende 59 jaar enorm
veel voor de Deventer Scheidsrechtersvereniging heeft betekend.

Op 25 jarige leeftijd, direct na de eerste jaren van zijn lidmaatschap in de zestiger jaren, sloot
Jan zich al aan bij de eerste commissies. Vervolgens trad hij in 1968 toe tot het toenmalige
bestuur. Diverse functies werden door hem binnen het bestuur bekleed, zoals 5 jaar lang
voorzitter van onze mooie vereniging.

Met zijn laatste PR activiteiten in 2015, sloot Jan op 76 jarige leeftijd, een indrukwekkende
periode af van bijna 50 jaar eindeloze inzet en betrokkenheid voor de DSV! 
Voor de KNVB was Jan vele jaren een betrouwbare scheidsrechter, en ook hier vielen de vele
onderscheidingen van de KNVB – COVS en DSV hem ten deel. Zelfs Ridder in de orde van
Oranje Nassau in 2000.

We verliezen met Jan als erelid, een prettig, fijn en betrouwbaar persoon. Voor alles wat hij
voor onze club heeft betekend kunnen wij Jan alleen maar zeer dankbaar zijn.

Wij wensen zijn echtgenote, Dirrie, zijn kinderen en kleinkinderen heel veel troost en sterkte
toe!

Namens het bestuur van de Deventer Scheidsrechtersvereniging 
Voorzitter Peter Stolk