COVS-groepen in de Stedendriehoek organiseren unieke activiteit!

In de week van 6 t/m 14 oktober 2018 vindt de jaarlijkse Week van de Scheidsrechter plaats, georganiseerd door verschillende sportbonden, waaronder de KNVB. Deze week is allereerst bedoeld om de vaak ondergewaardeerde (verenigings)scheidsrechters en assistenten te bedanken voor hun inzet. De drie COVS-groepen in de Stedendriehoek benutten hem dit seizoen echter eveneens om alle aangesloten scheidsrechters een optimale start van de competitie 2018-19 te bezorgen! De drie meest wezenlijke onderdelen van de voetbalarbitrage, motivatie, weerbaarheid en communicatie komen in drie achtereenvolgende bijeenkomsten bij de clubs aan de orde. De Week van de Scheidsrechter wordt zo ook een échte week vóór de scheidsrechter.

Activiteit SZO-Zutphen op dinsdag 9 oktober 2018

We willen natuurlijk allemaal dat het voetbal leuk en gezellig blijft, ook als de belangen groter worden en de spreekwoordelijke lontjes korter. Maar ook daarvoor moeten we de scheidsrechters trainen en opleiden. De avond bij de SZO bestaat uit twee delen en wordt verzorgd door een trainer van de Nederlandse Politie en een instructeur van Defensie. Waar anders is er sprake van een grotere kennis op dit gebied ? Ondanks de veel gehoorde stelling “Voetbal is oorlog” wordt getracht het tegenovergestelde te bereiken. John Elskamp uit Twello houdt zich bij de politie bezig met het aanleren en vergroten van mentale vaardigheden en stressreductie (HeartMath). Marchel Turnhout uit Warnsveld werkt met militairen, die op missie worden uitgezonden en verzorgt in z’n vrije tijd Bootcamps op het SZO-complex. Samen bieden zij een uniek programma WEERBAARHEID, waarvan niet alleen voor sportsituaties gebruik gemaakt kan worden. Na ontvangst met koffie of thee tussen 19.00 en 19.20 uur worden twee groepen gemaakt, waarvan er een begint met de buitentraining en de ander met de presentatie. In de pauze (ca. 20.30 uur), waarin er gelegenheid is om te douchen, wordt vervolgens gewisseld. Ook wanneer je niet (meer) zo sportief kan zijn, is deze avond zeer interessant. Rond 21.30 uur wordt het programma afgerond en kun je onder het genot van een drankje en hapje je ervaringen op en rond het veld met collega’s delen en ontvang je een toepasselijke attentie. Je bent dus van harte welkom in Het Fluithuus, Damlaan 16 te 7211 CJ Eefde.

Activiteit DSVenO Deventer op woensdag 10 oktober

In kantine “De Keurkamp” van de groep Deventer verzorgt Marcel van Schalkwijk een inspirerende en interactieve presentatie over COMMUNICATIE. Dit onderwerp leent zich uitstekend voor een genoeglijke aanpak met handvaten voor het de-escaleren van situaties op het veld. Marcel, zelf scheidsrechter en KNVB-docent, heeft met zijn onderwijservaring enorm veel kennis over dit thema. Het spreekt dan ook voor zich dat de actieve scheidsrechter nieuwe inzichten opdoet, waarvan hij bij zijn wekelijkse wedstrijden kan profiteren. De avond start om 20.00 uur bij de DSVenO, Keurkampstraat 3, 7415 DL Deventer.

Activiteit SAO Apeldoorn op donderdag 11 oktober

Net als vorig jaar werken de Betaald Voetbal Scheidsrechters mee aan de Week van de Scheidsrechter. Uiteraard stelt de COVS hun medewerking zeer op prijs. Zij symboliseren immers het maximale succes dat een scheidsrechter in het voetbal kan bereiken en zijn een stimulans voor de beginnende spelleider. Met de juiste MOTIVATIE kun je als jonge scheidsrechter veel bereiken. Jochem Kamphuis heeft een internationale aanstelling en komt helaas niet.  Christiaan Mulder is daarentegen bereid gevonden om hem te vervangen. Hij zal vertellen over zijn loopbaan en ook zal hij leuke wedstrijdmomenten laten zien.   Aan de Boerhavelaan 26, 7326 RW vindt eerst een korte training plaats. De aanvang is gepland op 19.00 uur. Omkleden kan vanaf  kwart voor 7. De presentatie start om 20.00 uur.

Carpoolen

Vanzelfsprekend hopen we dat veel leden alle drie bijeenkomsten zullen bezoeken. Het is maar eens per jaar de Week van de Scheidsrechter, dus hopelijk heeft het thuisfront begrip voor deze unieke activiteit. Maak gebruik van de mogelijkheden om te carpoolen en samen te reizen. Op de terugweg kunt u dan gezellig nog even napraten over de bijeenkomst.

De kracht van samen !

Scheidsrechters staan er vaak alleen voor. De scheidsrechtersverenigingen in de Stedendriehoek bewijzen het tegendeel ! Samen trainen, spelregels oefenen, bijscholingen volgen; het toont aan dat ook een scheidsrechter een teamspeler is. Laten we samen bewijzen hoe belangrijk deze activiteit voor ons is en kom ook naar een of meerdere bijeenkomsten.