Afgelopen woensdag 10 februari was de verjaardag van de DSVenO, inmiddels bestaan we 99 jaar. Deze leeftijd valt bij mensen in de risicogroep voor corona en is een vaccin noodzakelijk. Gelukkig is onze vereniging nog (financieel) gezond en vitaal. 

De jubileumcommissie is druk bezig met de voorbereidingen. De pandemie zorgt voor onzekerheid, maar we gaan er toch vanuit dat volgend jaar alle plannen kunnen doorgaan. Voor de zomer hopen we een voorlopig programma te kunnen meedelen. Als het kan op een JALV, anders op een andere manier.

Als je een goed idee hebt of een bijdrage wil leveren aan de organisatie neem dan contact op met de commissievoorzitter Ab van Buuren via mail.  

We wensen iedereen veel gezondheid voor 2021 en een ‘normaal’ 2022.

De jubileumcommissie

Belangrijke data

Over een jaar is het dus zover, vast data om te noteren:

01-01-2022: start jubileumactiviteiten

10-02-2022: speciale clubavond op donderdag

12-02-2022: het grote jubileumfeest bij de Lindeboom