Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen dat ons Erelid, Theo Solen na een niet te overwinnen ziekte op 21 oktober jl. is overleden. Theo is slechts 70 jaar geworden. De condoleance is op zondag 27 oktober vanaf 14:00 in de Mariakerk in Heeten. Theo wordt op dinsdag 29 oktober in familiekring begraven.

Theo was een bijzonder mens met het hart op de juiste plaats, altijd gedreven en enorm begaan met zijn eigen familie, de kinderen en kleinkinderen, maar ook onze vereniging. Met hem kon je urenlang praten over het verenigingsleven de sport in het algemeen en de DSV in het bijzonder.

Theo hield je scherp, zijn bestuurlijk vermogen, kennis en ervaring heeft de DSV vele malen geholpen bij haar ontwikkeling. Niet alleen in zijn rol als voorzitter van de COVS maar ook in de vele andere functies binnen onze vereniging en daarbuiten. Wat hadden we je graag weer begroet in ons clubhuis, maar helaas was je dit niet meer gegeven.

Wij wensen Joke de kinderen en de kleinkinderen, veel sterkte bij het dragen en verwerken van dit grote verlies.

Bestuur en leden van de Deventer Scheidsrechtersvereniging en omstreken.