De stijgende energieprijzen hebben vanwege de lopende, vaste contracten nog lang niet bij iedere burger, bedrijf of sportvereniging invloed. Het zal dus nog enige tijd duren voordat de financiële consequenties echt duidelijk zijn. Wij beperken ons in deze column voor de gevolgen voor de amateurvoetbalclubs, want dat is een categorie waar wij als DSV goed mee te vergelijken zijn.

Qua energiekosten zijn de veldverlichting bij trainingen in wintermaanden en de verwarming van ons clubhuis de grootste kostenposten. En deze kostenpost stijgt zo snel dat het de continuïteit van veel verenigingen in gevaar zal brengen.

Zijn hier creatieve oplossingen voor?
Wij denken van wel, want er kan bijvoorbeeld gezamenlijk getraind worden onder dezelfde verlichting door zeg maar drie clubs, afwisselend op een terrein van een van de drie verenigingen. Dat zou al een besparing opleveren van 67 % op de veldverlichting. En zo kan het natuurlijk ook met de doordeweekse opening van het clubhuis, die aan bovenstaand schema kan worden aangepast. Dat scheelt vrijwel direct in de portemonnee.

Om dit te realiseren is een radicale ommezwaai in denken nodig, want amateurclubs leven normaliter in gezonde rivaliteit: op het veld als ze elkaar bestrijden, maar ook als gaat om het aantrekken van de beste voetballers en trainers tijdens de transferperiode. En dan moet je ineens samenwerken om te kunnen overleven. Dat zal voor velen wennen zijn, maar het is broodnodig om financieel te overleven.

Niets doen is geen alternatief: dan gaan clubs failliet of worden de contributies en/of consumpties onbetaalbaar. Fuseren van clubs is ook geen oplossing; dat doet de vereniging over het algemeen geen goed en bovendien moet de gezonde concurrentie natuurlijk blijven.

Juist daarom moet alle energie aangewend worden om elkaar op het veld fanatiek te bestrijden en door de week verstandig samen te werken. Dat komt ook de Fair Play ten goede, want er is meer onderlinge verbinding. Hoewel wij benieuwd zijn welke verenigingen in Deventer hiertoe als eerste het initiatief zullen nemen.

Echter, als we horen dat een bevriend stel uit Italië voor hun maandelijkse energierekening slechts zo’n € 32,- betaalt, hopen wij eerst en vooral dat ook de energieleveranciers hun boerenverstand gaan gebruiken en net als de rest van Europa aan Fair Play zullen doen…